Logo BIOPTRON

Syndrom karpálního tunelu

je způsoben útlakem nervu v zápěstí zvaného střední nerv. Ten se stará o citlivost v části dlaně a v prstech (palec, ukazováček, prostředníček a část prsteníčku) a také řídí pohyb určitých svalů palce. Jestliže je nerv utlačován, nemůže normálně fungovat, což se projeví ztrátou citlivosti a pohyblivosti ruky. Karpální tunel je úzký anatomický průchod, který se nachází na dlaňové straně zápěstí a je tvořen zápěstními kůstkami a vazivem (karpálním vazivem). Tímto tunelem procházejí šlachy ohýbačů prstů/ruky a střední nerv. Jakýkoli otok tkáně nacházející se okolo tunelu může vyvolat utlačování středního nervu a způsobit syndrom karpálního tunelu.

Kdo bývá takto postižen?

Kdo bývá takto postižen?

Syndrom karpálního tunelu je poměrně běžné onemocnění, které se vyskytuje zhruba u 1 až 3 % populace (to znamená u jedné až tří osob ze sta). Mnohem častěji postihuje ženy, protože ty mají užší zápěstí (a tudíž menší karpální tunel) – výskyt je častější zejména u žen ve věku nad 40 let. Tento problém se však může vyskytnout i u mužů.

Syndromem karpálního tunelu bývají často postiženy osoby, jejichž náplň práce vyžaduje soustavné používání rukou – jsou to například lidé používající počítačové klávesnice/psací stroje, hudebníci a pracovníci na montážních/kompletovacích linkách (např. při balení masa, šití, čištění). Riziku vzniku tohoto onemocnění jsou rovněž vystaveni dělníci, kteří používají vibrující ruční nástroje (např. pneumatické vrtačky).

V USA byly průměrné náklady na syndrom karpálního tunelu, vynakládané za dobu života každého dělníka, odhadnuty – včetně nemocenských účtů a doby nepřítomnosti v práci – na 30 000 USD [ 23 745 Euro].

Jaké jsou příčiny syndromu karpálního tunelu?

Syndrom karpálního tunelu se může objevit po zranění zápěstí (např. po vymknutí nebo zlomenině), po infekci kostí nebo šlach ruky/zápěstí nebo v souvislosti s onemocněním kostí, jakým je například artritida nebo dna. Příčinou tohoto problému může být rovněž zadržování tekutiny v karpálním tunelu způsobené těhotenstvím, menopauzou, selháním ledvin nebo nedostatečnou činností štítné žlázy. Mezi další choroby, které jsou spojené se syndromem karpálního tunelu, se řadí cukrovka, obezita a užívání orální antikoncepce.

I když je se syndromem karpálního tunelu spojeno velké množství chorob, nelze příčinu u většiny lidí, kteří tímto onemocněním trpí, identifi kovat.

Jaké jsou běžné příznaky?

Syndrom karpálního tunelu se obvykle vyskytuje na dominantní ruce, avšak u některých osob se rozvinou na obou rukách. Mezi běžné příznaky patří brnění, svědění nebo snížená citlivost v oblasti ruky, kterou ovlivňuje střední nerv (Obr. 1/2). Tyto projevy se mohou v některých případech vyskytnout i v paži nebo rameni. Projevy se často zhoršují v noci a mohou narušovat spánek. Ve vážných případech může dojít k oslabení a atrofi i svalstva palce. Příznaky syndromu karpálního tunelu se zhorší při provádění určitých pohybů zápěstí, například při držení knihy/novin, svírání volantu vozidla a používání určitých nástrojů jako např. nožů na krájení masa.

Jaké jsou druhy léčby v tomto případě?

Jaké jsou v případě artritidy možnosti léčby?

Jednoduchá léčba tohoto onemocnění zahrnuje používání sáčků s ledem, klid ruky/zápěstí a používání dlah pro jeho udržení v rovné poloze. U malého počtu lidí může být zmírnění otoku a příznaků dosaženo pomocí léků proti bolesti (tzv. nesteroidní protizánětlivé látky), avšak tyto léky mohou mít vedlejší účinky jako žaludeční nevolnost, podráždění žaludeční výstelky/rozvinutí žaludečního vředu.

U vážnějších případů může rodinný lékař podat do zápěstí injekci s lékem zvaným steroid na zmírnění otoku a příznaků. Takové ošetření, při kterém se dosáhne dočasné úlevy, lze však provést jen jednou či dvakrát. Lékař může rovněž předepsat silnější léky proti bolesti. V závislosti na stavu jsou také možné další druhy léčby. Jestliže se veškerá tato ošetření minou svým účinkem, bude pak nezbytné provést chirurgický zákrok, při kterém dojde k přeříznutí karpálního vazu a rozšíření karpálního tunelu.

Novou a inovativní metodou léčby zaměřené na úlevu od bolesti a zmírnění otoků tkáně je používání SVĚTELNÉ TERAPIE.