Logo BIOPTRON

Atopická dermatitida

Lidé, kteří jsou „atopičtí“, mají alergie na látky, které se běžně vyskytují v našem okolním prostředí a mezi něž například patří travní pyly, zvířecí srst, určité druhy potravin, atd. Následkem těchto alergií se rozvíjejí a vznikají taková onemocnění jako jsou senná rýma, astma a atopická dermatitida.

Atopická dermatitida se též nazývá atopický ekzém nebo endogenní ekzém (slovo ekzém pochází z řečtiny a znamená „vyvěrat na povrch“ nebo „vřít“). Atopická dermatitida se projevuje jako svědivé, červené šupinaté skvrny, které se mohou objevit kdekoli na těle. Průběh tohoto onemocnění je různý: někteří lidé jsou dermatitidou postiženi po dobu několika let a pak se jejich kůže vyčistí, zatímco jiní lidé trpí vážnější a dlouhodobější chorobou. Atopická dermatitida je běžné onemocnění, které postihuje 5 % celkové populace a až 15 % dětí.

Kdo ji bývá postižen?

Atopická dermatitida

Atopická dermatitida se může rozvinout u kohokoli a postihuje stejnou měrou muže i ženy. Běžně se vyskytuje u nemluvňat a malých dětí, přičemž kožní léze se často objeví během několika měsíců po narození.

Jaké jsou příčiny atopické dermatitidy?

Přesná příčina není dosud známa. U některých jedinců je pravděpodobnost rozvinutí atopické dermatitidy vyšší než u ostatních, zejména tehdy, pokud ji měli jiní členové rodiny anebo jestliže se v rodině vyskytlo astma či senná rýma. Například: pokud jeden z rodičů trpí atopickou dermatitidou, činí riziko toho, že u jeho dítěte se onemocnění rozvine, 20 až 30 %; pokud mají atopickou dermatitidu oba rodiče, toto riziko stoupá a činí více než 50 %. Atopická dermatitida není infekční.

Atopičtí lidé mají hyperaktivní imunitní (obranný) systém, což znamená, že jejich tělo má „nadměrnou reakci“, když přijde do styku s určitými dráždivými látkami (travními pyly, zvířecí srstí, atd.).

Jejich kůže následkem toho v případě atopické dermatitidy zčervená a zanítí se, což narušuje běžnou funkci kůže jako ochranné bariéry.

Atopickou dermatitidu mohou též zhoršit externí faktory, mezi které patří působení vlivu čisticích prostředků, chemikálií, vlněných oděvů a kočičí/psí srsti. Svou roli mohou u některých lidí hrát též určité druhy potravin, například mléčné výrobky (kravské mléko, sýry, máslo, atd.). Atopickou dermatitidu může také zhoršit infekce kůže způsobená viry (např. virem herpes simplex – „oparovým“ virem) nebo bakteriemi. Atopická dermatitida může rovněž plně propuknout tehdy, jestliže je člověk vystaven stresu nebo se necítí dobře.

Jaké jsou běžné příznaky?

Atopická dermatitida

Atopická dermatitida se na těle běžně vyskytuje na přední straně kolen a loktů a okolo krku. U nemluvňat a malých dětí se léze často objevují na obličeji a na trupu.

Prvním znakem atopické dermatitidy je výskyt malých puchýřků, z kterých vytéká vodnatá tekutina, a kůže je mokrá. Pak se kůže zanítí a začne být bolestivá a vypadá jako skvrny s červenou šupinatou kůží. Postižené plochy často výrazně vyschnou.

Hlavním příznakem atopické dermatitidy je úporné svědění, které může být v mnoha případech nesmírně závažné a může narušovat spánek. Škrábání či mnutí pokožky často vyvolává další poškození, zhoršení zánětu a zvýšení bolestivosti a způsobuje, že tloušťka kůže zesílí. Popraskanou kůži mohou infi kovat viry nebo bakterie.

Atopická dermatitida má kromě fyzických obtíží u postiženého jedince (a pokud je jí postiženo dítě, pak i u jeho rodiny) nepříznivý dopad na kvalitu života. Neustálé svědění a bolestivost kůže může být nesmírně stresující a často narušuje spánek (zejména u dětí a jejich rodičů). Starší pacienti se také mohou stydět za svůj vzhled.

Jaký je u osob postižených atopickou dermatitidou další vývoj?

Stav většiny dětí postižených atopickou dermatitidou se s přibývajícím věkem spontánně zlepší; u 50 % dětí nemoc ve věku okolo 6 let zcela zmizí a více než 75 % postižených se uzdraví v době dospívání. U malé části osob trpících atopickou dermatitidou se však onemocnění bude během let dospívání i v dospělosti vracet. U dospělých osob, u kterých se atopická dermatitida rozvine, se stav často stane chronickým a střídají se u nich období propuknutí onemocnění s obdobími, kdy příznaky vymizí.

Jaké jsou možnosti léčby?

Atopickou dermatitidu nelze léčit, lze ji však kontrolovat. Mezi hlavní opatření patří vyhýbání se známým dráždivým faktorům (např. zvířecí srsti, silným mýdlům, atd.) a používání bavlněného oblečení.

Většina pacientů trpí mírným až středním stupněm onemocnění. U těchto pacientů obvykle postačuje léčba, která se aplikuje přímo na kůži (topická léčba). Topická léčba spočívá v aplikaci různých krémů, jakými jsou například zvláčňující krémy (které hydratují pokožku a zmírňují tvorbu šupin), ochranné krémy (zamezují dehydrataci a chrání pokožku) a steroidní krémy (zmírňují zánět). Pokud se vyskytne sekundární infekce kůže, může být nezbytné nasadit antibiotika. Antihistaminika mohou zmírnit svědění a umožnit tak lepší spánek.

Vážný stupeň onemocnění může vyžadovat agresivnější typy léčby, například fototerapii (která používá ultrafi alové záření), nebo podávání léků na potlačení činnosti imunitního systému – mezi takové léky patří například azathioprin nebo cyklosporin. Všechny tyto typy léčby však vyvolávají vedlejší účinky a lékaři musí s ohledem na každého pacienta přihlížet k potenciálním rizikům i přínosům.

Světelná terapie BIOPTRON při atopické dermatitidě

Světelná terapie BIOPTRON (biolampa) může pomáhat léčit onemocnění, jakým je atopická dermatitida, na základě zmírnění bolesti a zánětu a podporou hojivé reakce u jakýchkoli kožních lézí.

Jak mám používat světelnou terapii BIOPTRON, jestliže trpím atopickou dermatitidou?

Je to velmi snadné! Světelná terapie BIOPTRON (biolampa) je naprosto bezpečná a její použití je velmi jednoduché. Přístroj světelné terapie BIOPTRON lze snadno umístit tak, aby léčebné světlo dopadalo na kteroukoli oblast s výskytem kožních lézí (hlavu, obličej, paže a nohy). Terapie by se měla na každou postiženou plochu aplikovat po dobu 4 až 10 minut na každou proceduru, a to jednou až dvakrát denně tak dlouho, dokud bude třeba a dokud nebude patrné zlepšení.