Logo BIOPTRON

Poškození měkkých tkání

Poškození měkkých tkání je poranění, které se vyskytuje v jiných tkáních než v kostech, například ve svalech, vazech a šlachách. Vzniká při opakovaném zatěžování nebo jako následek jednorázového úrazu (např. při náhlém trhavém pohybu, pádu nebo úderu). Mezi poranění měkkých tkání patří podvrtnutí, natažení, pohmožděniny, tendinitida/tenosynovitida a bursitida. Hlavním příznakem poškození měkkých tkání je bolest a otok; v případě, že poškození zasáhne i kloub, dochází ke zhoršené pohyblivosti.

Co je to podvrtnutí?

Při umístění biolampy nad plochu kůže proniká energie, kterou světlo vydává, do spodních tkání. Tento proces vyvolává biologickou reakci zvanou Fotobiostimulace, která uvnitř těchto tkání způsobuje různé reakce, jež mohou zmírnit bolest a podpořit hojení. Jak působí světelná terapie na lidské tělo?

Podvrtnutí je poranění vazu. Vazy jsou svazky tkáně, které spojují kosti a jsou důležité pro to, aby kloub držel pohromadě. K podvrtnutí dochází při nadměrném natažení vazu (jednoduché podvrtnutí) nebo přetržení (částečné natržení nebo úplné přetržení). K podvrtnutí zcela běžně dochází u kotníku, kolene a zápěstí. Podvrtnutý kotník je běžný problém, zejména pak u lidí, kteří se věnují takovým sportům jako je fotbal, tenis či basketbal/netball. Podvrtnutý kloub je bolestivý, oteklý a špatně pohyblivý a může být také pohmožděný. Léčba jednoduchého podvrtnutí spočívá v klidové poloze kloubu, používání sáčků s ledem na zmírnění otoku, stažení podpůrným obvazem a vyvýšení zraněné končetiny. V případě přetrženého vazu může nastat nutnost provedení chirurgického zákroku.

Co je to natažení?

Natažení je poranění svalu nebo šlachy. Šlachy jsou svazky tkáně, které připojují svaly ke kostem. Svaly a šlachy podpírají klouby a dávají jim stabilitu. K natažení dochází v případě přepětí nebo přetržení svalů a/nebo šlach, přičemž přetržení může být stejně jako u podvrtnutí částečné nebo úplné. K natažení běžně dochází v oblasti nadloktí, lokte, stehna, kolene, kotníku, břicha a v tříslech. Natažením bývají stejně jako v případě podvrtnutí – běžně postihovány osoby provozující nějaký sport.

Co je to pohmožděnina?

Pohmožděnina je podlitina, to znamená krvácení do tkáně bez porušení povrchu kůže. Krev, která se hromadí okolo poraněné oblasti, změní barvu tkáně na tmavě červenou/černou. V průběhu dalších dnů nebo týdnů tělo krev v pohmožděné oblasti rozloží a barva krve se začne měnit – z nachové na zelenou a poté na žlutou. Příznakem pohmožděniny je bolest a otok; velikost otoku závisí na stupni závažnosti zranění. U většiny pohmožděnin se obvykle jedná o lehká poranění, která dobře reagují na jednoduchá opatření, mezi něž se řadí klid, sáčky s ledem, komprese a vyvýšení. Při vážnějších zraněních se doporučuje navštívit lékaře.

Co je to tendinitida (tenosynovitida)?

Tendinitida je zánět, který vzniká okolo šlachy, a tenosynovitida je zánět šlachové pochvy. Příčinou obou druhů poškození je nadměrné zatěžování a přetěžování šlachy. Tendinitida často postihuje sportovkyně a sportovce – jako příklad lze uvést poškození kolenní šlachy (patelární šlachy) nebo šlachy na zadní straně lýtka/kotníku (Achillovy šlachy), které se často objevuje u běžců a skokanů. Tendinitida bývá bolestivější než tenosynovitida a má za následek větší omezení pohybu.

Co je to burzitida?

Burzitida je zánět tíhového váčku (burzy). Burza je malý míšek naplněný tekutinou, který se nachází mezi svalem/šlachou a kostí. Burza snižuje tření v kloubu a umožňuje volný pohyb šlachy nad kostí. Obvykle je způsobena opakovaným přetěžováním kloubu a často se vyskytuje u osob s tendinitidou. K burzitidě běžně dochází v oblasti lokte, kolena a na patě. Loketní burzitida se může objevit po úrazu paže; často však nelze příčinu, která tomuto onemocnění předchází, určit. Burzitida kolena obvykle postihuje osoby, které tráví značné množství času v poloze na kolenou (např. pokladači koberců).

Burzitida paty se vyskytuje u lidí s artritidou a postihuje také běžce a baletní tanečníky. Burzitida se projevuje především bolestí (zhoršující se při pohybu) a otokem. Léčí se klidem a protizánětlivými léky. Ve vážných případech může vyvstat nutnost chirurgického odstranění burzy, avšak takové případy jsou poměrně vzácné.

Novou a inovativní metodou léčby zaměřené na úlevu od bolesti a zmírnění otoků tkáně je používání SVĚTELNÉ TERAPIE.

Poškození z opakovaného přetížení (Repetitive Strain Injury – RSI)

V dnešní době se určité typy poškození měkkých tkání – jako například tendinitida (zánět šlachy), tenosynovitida (zánět šlachové pochvy) a burzitida (zánět tíhového váčku) – vyskytují stále častěji, a to především následkem rozšířeného používání počítačových myší a klávesnic. Tendinitida/tenosynovitida a burzitida patří do skupiny poruch nazývané Poškození z opakovaného přetížení (Repetitive Strain Injury) neboli RSI (nebo poruchy horních končetin související s prací - Work-Related Upper Limb Disorders neboli WRULDs). Do RSI také spadá poškození vazů, např. tenisový loket, a poškození nervů, např. syndrom karpálního tunelu.

Novou a inovativní metodou léčby zaměřené na zmírnění bolesti a otoků tkáně je používání SVĚTELNÉ TERAPIE.