Logo BIOPTRON

Psoriáza (lupénka)

Psoriáza /lupénka/ je běžné onemocnění kůže, které postihuje zhruba 3 % celkové populace. Průběh tohoto onemocnění nelze předvídat. U některých lidí nemoc propukne jednou nebo dvakrát a pak se stáhne do trvalé remise, zatímco jiní lidé bývají postiženi vážným stupněm nemoci po celý život. Psoriáza může být spojená s destruktivním onemocněním kloubů (takzvanou psoriatickou artropatií), která postihuje zhruba 15 % osob trpících psoriázou.

Kdo bývá postižen psoriázou?

Psoriáza

Psoriáza se vyskytuje ve stejné míře u mužů jako u žen. Může se rozvinout v jakémkoli věku, avšak k propuknutí nemoci obvykle dochází u osob ve věku mezi 15. a 40. rokem života.

Jaké jsou příčiny psoriázy?

Příčiny psoriázy nejsou zcela známy. U některých lidí je pravděpodobnost rozvinutí psoriázy vyšší než u druhých, a to zejména tehdy, pokud u nich v rodině někdo tímto onemocněním již trpí. U jiných osob může být spouštěcím momentem nějaký externí faktor, například poškození nebo infekce kůže, působení ultrafi alového záření, působení určitých léků (např. lithia), nadměrné požívání alkoholu, kouření tabáku, psychický stres, atd. Psoriáza není nakažlivá.

Vnější vrstva kůže (epidermis) se skládá z několika vrstev buněk, které se při dozrávání pohybují směrem k povrchu kůže. Tyto buňky nakonec odpadávají a jsou nahrazovány mladšími buňkami zespodu. Jedná se o nepřetržitý proces a doba, za kterou nová buňka dozraje a odloupne se, činí přibližně 4 týdny. V případě psoriázy je tento koloběh z dosud neznámých důvodů výrazně urychlen a trvá pouhé asi 4 dny.

Jak vypadá psoriáza?

Psoriáza se obvykle projevuje ve formě dobře ohraničených, červených, šupinatých kožních lézí (takzvaných ložisek), které se vyskytují na různých částech těla. Místa výskytu, počet a stupeň závažnosti ložisek se u každého pacienta liší. Existuje několik různých typů psoriázy:

Jaké jsou běžné příznaky psoriázy?

Léze psoriázy jsou svědivé a zanícené a mohou se vytvářet bolestivé praskliny. Zhruba u poloviny osob postižených psoriázou se mohou objevit změny na nehtech na rukou a nohou.

U osob, u kterých se ve spojení s psoriázou dostaví potíže s klouby, se projeví ztuhlost a bolestivost kloubů, a to obvykle na kloubech prstů na rukou a na nohou.

Mnoho lidí postižených psoriázou se vedle fyzických problémů potýká s problémy snížené kvality života. Tito lidé se trápí kvůli svému vzhledu a může se u nich projevit ztráta sebedůvěry, která má dopad na veškeré aspekty jejich života, včetně osobních vztahů a zaměstnání. Lidé, kteří lupénkou netrpí, často mívají na toto onemocnění nesprávný názor – mnoho lidí se například domnívá, že psoriáza je nakažlivá nebo že člověk postižený psoriázou je „nečistý“.

Takové domněnky často vedou k tomu, že se pacient postižený psoriázou za svou nemoc stydí.

Jaké jsou možnosti léčby?

Psoriáza je nevyléčitelné onemocnění. Léčba psoriázy je spíše zaměřena na kontrolu příznaků než na samotné vyléčení nemoci.

Většina pacientů trpí mírným až středním stupněm onemocnění a v takových případech obvykle postačuje léčba aplikovaná přímo na kůži (topická léčba).

Topická léčba spočívá v nanášení krémů, mastí a emulzí - například hydratačních přípravků (pro zvlhčení kůže a omezení tvorby šupin), steroidních krémů (na snížení zánětu), přípravků s vitamínem D (na zpomalení koloběhu zrání kožních buněk) a preparátů s uhelným dehtem (na snížení zánětu).

Druhy topické léčby nemusí být u pacientů oblíbené, neboť příslušná léčiva mohou být velmi mastná, mohou nepříjemně zapáchat a také špinit oblečení. Závažnější stupeň onemocnění (vážné onemocnění z hlediska klinického, nebo jako nemoc, která má nepříznivý dopad na kvalitu života pacienta) bude vyžadovat agresivnější léčbu prováděnou v nemocnici.

Léčba spočívá v podávání takových léků, jakým je například metotrexát (na zpomalení zrání kožních buněk) a cyklosporin (na potlačení aktivity imunitního systému), apod. Používat se může též fototerapie, která využívá formy ultrafi alového světla. Pacienta, který takové typy léčby podstupuje, je nutno pozorně sledovat, neboť může dojít k rozvinutí toxických vedlejších účinků.

Světelná terapie BIOPTRON (biolampa) při psoriáze

Světelná terapie BIOPTRON může pomáhat léčit taková kožní onemocnění, jakým je psoriáza, na základě zmírnění bolesti a zánětu a podporou hojivé reakce v kožních lézích.

Jak mám používat světelnou terapii BIOPTRON, jestliže mám psoriázu?

Je to velmi snadné! Světelná terapie BIOPTRON je naprosto bezpečná a její použití je velmi jednoduché. Přístroj světelné terapie BIOPTRON lze snadno umístit tak, aby léčebné světlo dopadalo na kteroukoli oblast s výskytem psoriázy (hlavu, ruce, nohy atd.). Terapie by se měla na každou postiženou plochu aplikovat po dobu 4 až 10 minut na každou proceduru jednou až dvakrát denně tak dlouho, dokud bude třeba a dokud nebude patrné zlepšení.