Logo BIOPTRON

Indikace u novorozenců

Světelnou terapii BIOPTRON lze používat pro léčbu určitých onemocnění u novorozenců, zejména pak u těch, kteří musí po narození pobývat v nemocnici (většinou na jednotce intenzivní péče – JIP):

Zánět žil

Jaké jsou možnosti léčby?

Objevuje se v případě, že je opakovaně nutno vpichovat jehly. Takové situace mohou nastat při opakovaném injekčním podávání léků, při odběrech krve na testy nebo při napichování infuze intravenózních (IV) tekutin či transfuze krve. Krevní cévy malých dětí jsou jemné a křehké a opakovaná poranění způsobená jehlou vedou ke kolapsu krevních cév a k následnému zanícení a/nebo zhmoždění okolních tkání.

Vedle obtíží, které dítě snáší, se s problémy potýkají také zdravotníci, pro které je obtížné do narušených žil a zanícené tkáně opětovně vpíchnout jehlu nebo intravenózní tekutinu či krev.

Proleženiny

Vyskytují se u osob (mladých nebo seniorů), které nemohou normálně hýbat částí těla nebo celým tělem. Nastávají případy, kdy novorozenec pobývá s vážným onemocněním na jednotce intenzivní péče a má ke svému tělu připojené intravenózní katétry (a/nebo jiné zdravotnické vybavení), které mu brání v normálním pohybu. Ke vzniku proleženin dochází, když síla tělesné hmotnosti stlačuje spodní tkáně a zabraňuje normálnímu toku krve. Kožní buňky trpí nedostatkem kyslíku a živin a nemohou normálně fungovat. Nakonec odumřou a odpadnou a tím se vytvoří vřed (proleženina). Vytvoření proleženin může být záležitostí několika hodin a jejich léčba může být nesmírně obtížná.

Traumatická poranění

Řezné rány jsou rány způsobené ostrým předmětem; okraje rány jsou rovné, a pokud došlo k pořezání krevních cév, mohou tyto rány značně krvácet. K odřeninám dochází, jestliže jsou povrchové vrstvy kůže odírány v důsledku tření. Pohmožděniny vznikají, když se protrhnou krevní cévy, které se nachází pod kůží, a začne z nich unikat krev do tkáně.

Kožní vyrážky

Kožní vyrážky novorozenců v místech, kde naléhají plenky, může vyvolávat kvasinková infekce (způsobená infekcí Candida albicans). Kvasinka roste v teplém vlhkém prostředí, jakým je například oblast slabin zakrytá vlhkou plenkou. Infi kovaná oblast zčervená a kůže začne být bolestivá. Mohou se objevit malé neštovičky.

Světelná terapie BIOPTRON a její aplikace u novorozenců

Biolampa může pomáhat léčit tato onemocnění na základě zmírnění bolesti a zánětu, podporou hojivé reakce a stimulováním imunitního systému.

V nedávné době byla prováděna studie u novorozenců přijatých na resuscitační jednotku a jednotku intenzivní péče s různými onemocněními (jak je uvedeno výše).1 Dětem byla v rámci 3 nebo 4 procedur denně aplikována světelná terapie BIOPTRON (biolampa), a to vždy po dobu 10 minut. Děti na terapii reagovaly dobře, vedlejší účinky se nevyskytly. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v léčbě zánětu žil. Ke zmírnění bolesti došlo do 24 hodin, zlepšení kožních problémů nastalo do 2 až 3 dnů.

Rodiče nemluvňat byli s léčbou spokojeni a lékaři dospěli k závěru, že světelná terapie BIOPTRON představuje dobrou možnost léčby novorozenců.

1 Dr. O. Černá, Oddělení dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Česká republika. Výňatek z kongresového sborníku, Praha 2005

Jak mám u svého dítěte používat světelnou terapii BIOPTRON?

Je to velmi snadné! Světelná terapie BIOPTRON je naprosto bezpečná a její použití je velmi jednoduché. Přístroj světelné terapie BIOPTRON lze snadno umístit tak, aby léčebné světlo dopadalo na kteroukoli oblast s výskytem poranění. V případě řezných ran, oděrek nebo pohmožděnin by se terapie měla aplikovat po dobu 10 minut na každou poraněnou oblast třikrát až čtyřikrát denně tak dlouho, dokud bude třeba a nebude patrné zlepšení. V případě zranění způsobených jehlami, intravenózními katétry, atd. by se terapie měla aplikovat po dobu 10 minut na každou poraněnou oblast třikrát až čtyřikrát denně tak dlouho, dokud bude třeba a nebude patrné zlepšení.